Bekijken

Gewone haardsteen van het "eerste type" dikke zware steen met brede versierde rand en een vrij grof gemodeleerde voorstelling: een gekroond wapenschild met de rijksadelaar, het schild omgeven door de keten van het Gulden Vlies; ter weerszijden kolommen verbonden door een spreukband met het opschrift: "PLVS OVLTRE"; het geheel gevat in een geprofileerde rand met rankenornament

Haardsteen met voorstelling van een gekroond wapenschild

Instelling Centraal Museum
Collectie Collectie
Deelcollectie Collectie Centraal Museum
Soort / type bouwfragment, haardsteen
Objectnummer 188
Bron http://centraalmuseum.nl/ontdekken/object/#o:26818
meer