Bekijken

Gebeeldhouwd schoorsteenfries in Baumberger kalksteen, beschilderd, met drie medaillons, omgeven door traceerwerk; het middelste medaillon met de halve figuren van de Heilige Anna en de Heilige Maagd met stralenkrans. De Heilige Anna houdt in de linkerhand een boek, in de rechter een peer, die zij het Christuskind aanbiedt, dat door Maria in de armen wordt gedragen. De beide anderen medaillons met wapenschilden, die aan een riem zijn opgehangen, waarop de familiewapens niet meer zijn te ontcijferen.

Schoorsteenfries met Sint Anna-te-Drieën

Instelling Centraal Museum
Collectie Collectie
Deelcollectie Collectie Centraal Museum
Soort / type bouwfragment, schoorsteenfries
Objectnummer 1764
Materiaal kalksteen
Bron http://centraalmuseum.nl/ontdekken/object/#o:301
meer

meer voorwerpen van Schoorsteenfries met Sint Anna-te-Drieën