Bekijken

Vz: Tussen krijgstuig en een kapotte muur staat een man met geweer, naast hem een vrouw met kind op schoot. Achter hen wappert er een vlag. Met opschrift. Kz: Lauwerkrans, met opschrift. Met hangring.

Prijspenning schietwedstrijden in Leur (Schiet- en schermvereniging Wilhelmina)

Instelling Centraal Museum
Collectie Collectie
Deelcollectie Collectie Centraal Museum
Soort / type penning, prijspenning
Objectnummer 5134/020
Materiaal zilver
Bron http://centraalmuseum.nl/ontdekken/object/#o:32124
meer

meer voorwerpen van Prijspenning schietwedstrijden in Leur (Schiet- en schermvereniging Wilhelmina)