Bekijken

Vz: Borstbeeld Koning Lodewijk Napoleon naar links binnen omschrift. Kz: Gekroond wapenschild van Koninkrijk Holland boven jaartal, binnen omschrift met muntmeesterteken.

Dukaat, Koninkrijk Holland

Instelling Centraal Museum
Collectie Collectie
Deelcollectie Collectie Centraal Museum
Soort / type munt
Objectnummer 5545
Materiaal goud
Bron http://centraalmuseum.nl/ontdekken/object/#o:32211
meer