Bekijken

Vz: Geknielde vrouw die een geweer presenteert, rechts achter is een schietschijf, met een lauwertak. Kz: Boven het gekroonde wapen van de stad Utrecht, gehouden door twee leeuwen, onder een cartouche omgeven door lauwertakken. Met opschift, en hangring.

Prijspenning schietwedstrijd in Utrecht (Vereniging tot Bevordering van 's Lands weerbaarheid, afdeling Utrecht)

Instelling Centraal Museum
Collectie Collectie
Deelcollectie Collectie Centraal Museum
Soort / type penning, prijspenning
Objectnummer 8442/047
Materiaal verguld zilver
Bron http://centraalmuseum.nl/ontdekken/object/#o:32452
meer

meer voorwerpen van Prijspenning schietwedstrijd in Utrecht (Vereniging tot Bevordering van 's Lands weerbaarheid, afdeling Utrecht)