Bekijken

Vz: Het gekroonde wapen van de stad Utrecht, met twee leeuwen als schilddragers. Met omschrift. Kz: Een lauwerkrans met opschrift.

Prijspenning provinciale schietwedstrijd in Utrecht (Vereniging tot Bevordering van 's Lands weerbaarheid, afdeling Utrecht)

Instelling Centraal Museum
Collectie Collectie
Deelcollectie Collectie Centraal Museum
Soort / type penning, prijspenning
Objectnummer 8442/052
Materiaal zilver
Bron http://centraalmuseum.nl/ontdekken/object/#o:32457
meer

meer voorwerpen van Prijspenning provinciale schietwedstrijd in Utrecht (Vereniging tot Bevordering van 's Lands weerbaarheid, afdeling Utrecht)