Bekijken

Vz: Een vrouwenfiguur, staande bij een boom, met in de uitgestrekte linkerhand een lauwertak; Daarnaast gegraveerd een schietschijf gelegen op twee geweren. Kz: Eikenkrans met opschrift. Met hangring.

Prijspenning schietwedstrijd in Utrecht (Vereniging tot Bevordering van 's Lands weerbaarheid, afdeling Utrecht)

Instelling Centraal Museum
Collectie Collectie
Deelcollectie Collectie Centraal Museum
Soort / type penning, prijspenning
Objectnummer 8442/081
Materiaal zilver
Bron http://centraalmuseum.nl/ontdekken/object/#o:32486
meer

meer voorwerpen van Prijspenning schietwedstrijd in Utrecht (Vereniging tot Bevordering van 's Lands weerbaarheid, afdeling Utrecht)