Bekijken

Spitsovaal zegel van het St Jacobsgasthuis met de voorstelling van een pelgrim knielend voor St Jacob, beide figuren geplaatst in een gotische nis op console en omgeven met bloemranken; met omschrift: 'S. HOSPITALIS FRATRUM BEATI IACOBI TRAIECTENSIS'. Opmerking cat. 1928: het zilveren stempel van dit zegel werd in 1894 opgegraven te Zeist en bevindt zich thans in het Kgl. Munzkabinett te Berlijn.

Zegel van het Sint Jacobsgasthuis

Instelling Centraal Museum
Collectie Collectie
Deelcollectie Collectie Centraal Museum
Soort / type zegel, zegelafdruk
Objectnummer 976
Materiaal zwarte was
Bron http://centraalmuseum.nl/ontdekken/object/#o:32690
meer