Bekijken

Fragmenten van een memorietafel (epitaaf) in Baumberger kalksteen . Rechternis met de kanunnik-schenker met heilige bisschop als beschermheilige en middennis met het Kruis op de Calvarieberg. De achtergrond wordt gevormd door gewelfde nissen. Resten van blauwe en gouden polychromie in het gewelf.

Fragmenten van memorietafel met Calvarieberg, een kanunnik en een heilige bisschop

Instelling Centraal Museum
Collectie Collectie
Deelcollectie Collectie Centraal Museum
Soort / type epitaaf, memorietafel
Objectnummer 1798
Materiaal kalksteen
Bron http://centraalmuseum.nl/ontdekken/object/#o:339
meer