Bekijken

Gezicht in het dwarsschip en het koor der kerk. In het koor achter een lage balustrade als koorafsluiting het hoogaltaar, waarboven een schilderij met de Kruisiging; ter weerszijde vóór de koorafsluiting nog twee altaren waar de mis gelezen wordt, met schilderijen van de Bewening en Christus als Man van Smarten; enige monniken en nonnen liggen er voor geknield. Links en rechts in het dwarsschip eveneens altaren met schilderijen en links het grote orgel met opengeslagen beschilderde deuren. Grote koperen kronen hangen in het middenschip en in het transept; aan een der pijlers de preekstoel.

Interieur van de Dom in 1672

Instelling Centraal Museum
Collectie Collectie
Deelcollectie Collectie Centraal Museum
Soort / type schilderij
Objectnummer 7330
Materiaal doek
Bron http://centraalmuseum.nl/ontdekken/object/#o:3759
meer

meer voorwerpen van Interieur van de Dom in 1672