Terug naar Zoekresultaten

Bekijken

Envelop verzonden door Stichting Bevording Hygiƫnsche Gewoonten, Frederik Hendriklaan 34A 's-Gravenhage aan Mejuffrouw M.C. Rops, R.K. Huishoudschool, Bolsward Fr. Voorzien van 15 cent postzegel met beeltenis van koningin Juliana. Poststempel 19 september 1967.

envelop behorende bij voorlichtingspakket Stichting Bevordering Hygiënsche Gewoonten 's-Gravenhage

Instelling Centraal Museum
Collectie Collectie
Deelcollectie Collectie Centraal Museum
Soort / type envelop
Objectnummer 34116/005
Bron http://centraalmuseum.nl/ontdekken/object/#o:40949
meer