Bekijken

Door de Duitse luchtmacht uitgeworpen oproep uit de meidagen 1940 tot overgave der stad Utrecht, luidende: "Aan de commandant te Utrecht. De Nederlandsche Verdedigingsstelling aan de Grebbe is ingenomen! In de meerderheid zijnde Duitsche strijdkrachten zijn paraat, van het Oosten, Zuid-Westen en Zuiden onder gelijktijdigen inzet van sterkste Pantser- en Luchtstrijdkrachten (Bommenwerpers en Stuka's) de stad Utrecht in te vallen. / Hierdoor vorder ik den Commandant te Utrecht op, den doellosen (sic) strijd op te geven en de stad over te geven om de stad zelf en de inwoners het lot van Warschau te besparen.

Gelig papier, druk in cursiefe letters, opschrift en ondertekening plus datering in gewone.

Ik vorder U op, Uwe onvoorwaardelijke overgave te seinen (Frequenz 1102 kHz Roepteken: hol). / Anders zou ik tot mijn spijt gedwongen zijn de stad Utrecht als Vesting te beschouwen en den aanval onder inzet van alle militaire middelen te beginnen. / De verantwoording voor alle daaruit voortkomende gevolgen ligt uitsluitend bij U. / De Duitsche Opperbevelhebber. 14 mei 1940." Randscheurtjes rechter bovenhoek afgescheurd.

Pamflet met waarschuwing aan de stad Utrecht

Instelling Centraal Museum
Collectie Collectie
Deelcollectie Collectie Centraal Museum
Soort / type affiche, drukwerk
Objectnummer 13097
Materiaal papier
Bron http://centraalmuseum.nl/ontdekken/object/#o:9594
meer