Bekijken

Zegel van het Heilig Kruisgasthuis, voorstellende de drie beschermheiligen van het gasthuis: St Sebastianus, met pijlen doorboord aan een zuil gebonden, St Adrianus, met harnas en aambeeld, St Julianus met harnas en zwaard; achter de figuur van deze laatste staat een bed, waarin twee personen; de heiligen staan onder een gotisch baldakijn. Met omschrift: 'S FRNITATIS HOSPITAL. SCOR. SEBASTIANI ADRIANI ET JULIANI'.

Zegel van het Heilige Kruisgasthuis, afdruk

Instelling Centraal Museum
Collectie Collectie
Deelcollectie Collectie Centraal Museum
Soort / type zegel, zegelafdruk
Objectnummer 974/002
Materiaal zwavel
Bron http://centraalmuseum.nl/ontdekken/object/#o:40051
meer