Bekijken

Op deze locatie stond aan het begin van de negentiende eeuw al een schaapskooi.De datering van de huidige schaapskooi isniet bekend. Deze kooi heeft een rechthoekige plattegrond. De gevels zijn opgetrokken uit baksteenen alleen naast en boven de deuren voorzien van houten delen. In de jaren zestig ishet pandverbouwd tot jachthuis. Op de hogergelegen heidevelden van deUtrechtse Heuvelrug graasden vroeger veel schaapskuddes. De schaapskooien waar de schapen overnachtten, stonden over het algemeen op de lager gelegen gronden,dikwijls nabijeen boerderij. De kooien dienden als potstal: een stal met een dieper gelegen vloer, waar de mest van de schapen werd opgevangen en aangevuld werd met heideplaggen. Dit mengsel werd verkocht aan de boeren voor bemesting van de akkers. In het huidige wegenpatroon zijn veel oude schapendriften te herkennen: wegen die haaks op de N225 liggen, van de lage gronden naar de hoge heuvelrug.

meer