Bekijken

Boven de ingang vandit gebouw prijkt een gevelsteen met detekst "Napoleon 1 1806". Hij wordt dan ook de Napoleonschuur genoemd. Het gebouw diende waarschijnlijk oorspronkelijk voor de opslag van tabak, maar al gauw werd het gebruikt voor de inkwartiering van Franse troepen in de Franse tijd. Amerongen kent een lange geschiedenis van tabaksteelt die teruggaat tot de zeventiende eeuw. De zuidelijke helling van de heuvelrug bood een goed klimaat voor dezeuitheemse plant. De tabak werd aanvankelijk gebruiktals pruim- en pijptabak en vanaf de negentiende eeuw voor het dekblad van sigaren.

meer