Bekijken

Deze tabaksschuur ligt in de oude dorpskern van Amerongen in een straat waarmeerdere tabaksschuren staan.De schuur iseen beeldbepalend onderdeelvan de bebouwing aan deze straat. De schuur heeft een met rode Hollandse pannen gedekt zadeldak. De kopgevels zijn opgetrokken uit baksteen en de langsgevel aan de voorzijde uit potdekselwerk. In de kopgevels bevinden zich nogde oorspronkelijk smalle, door luiken afgesloten ventilatieopeningen.Aan de straatzijdeiseen door de dakvoet stekende deurpartij aangebracht. In het interieur van de tabaksschuur is een deel van de oorspronkelijke draagconstructie met onder meer twee eiken ankergebinten bewaard gebleven. Amerongen kent een lange geschiedenis van tabaksteelt die teruggaat tot de zeventiende eeuw. De zuidelijke helling van de heuvelrug bood een goed klimaat voor dezeuitheemse plant. De tabak werd aanvankelijk gebruiktals pruim- en pijptabak en vanaf de negentiende eeuw voor het dekblad van sigaren.

meer