Bekijken

In 1860 kocht de Amsterdamse bankier J. van Eeghen een stuk grond van landgoed Moersbergen en stichtte hij de buitenplaats Aardenburg. Hij liet een sober landschapspark aanleggen door tuinarchitect Jan Copijn met glooiende weiden, slingerpaden, bospartijen en een slingervijver. Het huis is in 1861 in neoclassicistische stijl gebouwd naar ontwerp van L.H. Eberson. Later is zowel het park als het landhuis verschillende keren uitgebreid, maar steeds in de oorspronkelijke stijl. Aan het park werden bruggen, kunstmatige rotsen, een rozentuin, een speelhuisje en een theehuisje toegevoegd: alles in romantische stijl. In de loop van de zeventiende tot de twintigste eeuw zijn er door rijke stedelingen landgoederen en buitenplaatsen aangelegd op de Utrechtse Heuvelrug. Ze werden tot dit gebied aangetrokken door het fraaie landschap waar gejaagd kon worden en waar ze grote siertuinen konden aanleggen naar Franse en Engelse mode. Langs dehuidige N225 -goed bereikbaar per rijtuig en later stoomtram en trein - ontstond zo een snoer van landgoederen en buitenplaatsen: de "Stichtse Lustwarande".

meer