Bekijken

In 1860 kocht de aannemer G.J. Meerdink samen met dakpannenfabrikant Ravesteijn een terrein dat voordien behoorde tot Moersbergen. Meerdink bouwde hier in 1861 een buitenhuis in eclectische stijl, waarschijnlijk naar eigen ontwerp. Debuitenplaats heeft in de loop der jaren verschillende eigenaren gehad. Aanvankelijk had het de naam Rustwijk. In de loop van de zeventiende tot de twintigste eeuw zijn er door rijke stedelingen landgoederen en buitenplaatsen aangelegd op de Utrechtse Heuvelrug. Ze werden tot dit gebied aangetrokken door het fraaie landschap waar gejaagd kon worden en waar ze grote siertuinen konden aanleggen naar Franse en Engelse mode. Langs dehuidige N225 -goed bereikbaar per rijtuig en later stoomtram en trein - ontstond zo een snoer van landgoederen en buitenplaatsen: de "Stichtse Lustwarande".

meer