Bekijken

Rond 1815 werd op deze plek het eerste huis Heidepark opgetrokken in opdracht van G.H.R. Hoff. Het was een klein huis in neogotische stijl met een rieten kap, omringd door een groot park. In 1861 kwam de buitenplaats in handen van G.V. Visser, die het huis het jaar daarop liet afbreken en vervangen door een veel groter herenhuis. In 1885 kocht de Amsterdamse bankier jonkheer Hendrik van Loon Heidepark. Samen met zijn gefortuneerde echtgenote Louise van Loon-Borski liet hij het tweede huis Heidepark afbreken en vervangen door een enorm landhuis in Hollandse en Franse neorenaissancestijl. Het huis, dat tussen 1886 en 1888 werd opgericht, was zowel qua grootte als qua stijl een unicum op de Heuvelrug. Het had een bijzonder rijke detaillering met torentjes,topgevels,ornamenten en steile daken met ijzeren hekjes en kruisbloemen. Het interieur was zeer divers met kamers in Lodewijk XV, Lodewijk XVI, François I, Moorse en neogotische stijl. Rond het op een hoog terras gelegen hoofdgebouw liet het echtpaar Van Loon een imposant park aanleggen in landschapsstijl, naar ontwerp van Hendrik Copijn. Voor het park werden volwassen bomen aangeplant en daarnaast jonge, veelal uitheemse bomen. Voor het huis,vanwaar zeven zichtlijnen liepen, werd een brede vijver gegraven. Ten westen van het huis kwam een hoge kunstmatige heuvel met een watertoren eneen ijskelder. Ook kreeg het park twee geometrische tuinen enveel bijgebouwen, waaronder twee portierswoningen, een oranjerie, tuinpriëlen en een boerderijcomplex. Het indrukwekkende huis Hydepark is helaas tijdens de Tweede Wereldoorlog door brand verwoest. Op de plek van het landhuis kwam in 1962 een modern gebouw dat dienst ging doen als theologisch seminarium. De bijzondere parkaanleg is nog voor een groot deel in tact. Het fraaie park en de resterende bijgebouwen geven een goed beeld van het eens zo welvarende Hydepark.

meer