Bekijken

In het park van Huis Doorn zijn landschapselementen te vinden die vermoedelijk stammen uit de 18de eeuw. Een vermoedelijk elementen uit die periode is de noord-zuid zichtas waar zomereiken langs staan. De Bomenstichting heeft voor deze zomereik met een omvang van meer dan 5 meter (op 1.3 meter boven het maaiveld) ook geschat dat hij in de eerste helft van de 18de eeuw is geplant. Op een kaart uit 1792 is een rij bomen te zien op de plek waar deze rij nu staat, het is dus goed mogelijk dat deze bomen tot de oorspronkelijke beplanting behoren. Het feit dat er nog bomen staan uit die periode is bijzonder. Wilhelm II, de voormalige Duitse keizer die van 1919 tot 1941 op Huis Doorn woonde, hield er namelijk erg van om bomen te kappen. De redding voor een deel van de bomen was dat Wilhelm II wel inzag dat volwassen bomen belangrijk zijn voor het karakter van een park. Zo staan er ook nog oude beuken, één rode beuk (met in 2012 een omvang bijna 4 meter) is volgens een schatting van de Bomenstichting tussen 1810 en 1820 geplant. In de 18de eeuw werden al beukenlanen aangelegd waarvan tegenwoordig, ondanks de vele aanpassingen door de jaren heen, nog een deel aanwezig is. Bronnen: Landelijke monumentale bomen bomenstichting (16-3-2009) Bomenstichting; Monument omschrijving monumentnr. 506963 (1997) Rijksdienst voor de monumentenzorg; Doorn, geschiedenis en architectuur (1995) M. Laman

meer