Bekijken

Deze zomereik is - net als nog twee andere zomereiken in de buurt - een duidelijk voorbeeld van een eikenhakhoutstoof. Tot 1970 markeerden deze eiken het erf van boerderij Breeschoten.De boerderij die begin 1900 gebouwd werd, moest plaats maken voor de wijk De Driesprong. Op een foto van boerderij Breeschoten in het boekje 'De Marke Mandron/Manderen' zijn de eiken die het erf markeerden ook te zien. Door zijn vorm is deze boom vanuit cultuurhistorisch oogpunt heel interessant want hij vertelt eigenlijk het hakhoutverhaal. Hakhout is een door de eeuwen heen veel gebruikte beheersvorm waarbij onder andere eiken werden afgezet. Op de heuvelrug zijn in het bos en langs sommige wegen dan ook nog duidelijk de restanten van hethakhoutbeheer te vinden. Deze manier van beheer leverde producten op als brandhout en gebruikshout, bijvoorbeeld voor paaltjes, wat ook bekend staat als geriefhout. In de 19de en 20ste eeuw is deze beheersvorm in onbruik geraakt en dat laat deze boom ook zien.Hij is namelijk vermoedelijk al sinds de jarenveertig van de twintigste eeuw niet meer afgezet. De plaats van deze boom, midden in een woonwijk, is ook bijzonder omdat er in de gemeente niet veel eikenstoven binnen de bebouwde kom te vinden zijn. Oorspronkelijk stond deze boom op het ontginningsblok 'Het veen'. Dit was een stuk van de woeste grond die in 1644 door het Domkapittel verdeeldwerd onder de personen die gerechtigd waren om gebruik te maken van de woeste gronden. Tussen 1700 en 1850 is 'Het veen' ontgonnen. Het is aannemelijk dat deze eikenhakhoutstoof uit die ontginningsperiode dateert.

meer