Bekijken

Schoonoord was van origine een hofstede. De eerstevermelding dateert van 1348. In de loop van de eeuwen werd het grondgebied van Schoonoord uitgebreid. In 1730 kwamen huis en het inmiddels aanzienlijke omliggende terrein in handen van Jan van Muyden, een vermogend man en bewindvoerder van de VOC. In zijn opdracht werd het oude pand afgebroken en vervangen door een blokvormig herenhuis in 1732. In 1751 kocht Hendrik Swellengrebel de buitenplaats, die hij met zijn gezin bewoonde als zomerverblijf. In de winter verbleef hij in de stad Utrecht. Zijn zoon zal later waarschijnlijk een begin hebben gemaakt met de verlandschappelijking van het park, dat een formele aanleg had. Swellengrebel had namelijk de jonge Hendrik van Lunteren in dienst genomen als tuinman, die later zou uitgroeien tot één van de belangrijkste tuinarchitecten binnen de landschapsstijl. In 1861 was de buitenplaats Schoonoord in handen van de graaf S.J. Van Limburg Stirum.Hij liet tussen 1862 en 1864 het oude herenhuis afbreken en vervangen door een gepleisterd landhuis in eclectische stijl. Het pand kreeg een nagenoeg vierkante plattegrond, twee bouwlagen onder en een symmetrische gevelindeling. Na de dood van de graaf in 1875 kwam Schoonoord in handen van een groep ondernemers, die tussen 1875 en 1880 het omliggende park lieten verfraaien. Na de Tweede Wereldoorlog is helaas een deel van het park verkaveld. Het huis en een klein deel van het park bleef bestaan.

meer