Bekijken

Deze voormalige tabaksschuur is in 1959 op deze locatie opgebouwd met nieuwe gevels. De schuur wasafkomstig van de plek waar nu de Ridderhof staat. Het oorspronkelijke bouwjaar is onbekend. Op dit perceel achter Majoorsweg 9 liggen twee tabaksschuren. Deze is de meest noordelijk gelegen schuur.Het betreft een tabaksschuur, die in 1959 opnieuw is opgebouwd met moderniseringen uit die tijd. De schuur is gedekt met rode en gesmoorde Hollandse pannen. Alle gevels zijn opgetokken uit baksteen. In de kopgevel aan de zuidzijde bevindt zich een grote laadopening met dubbele schuifdeuren. Hoewel de gevels naoorlogs zijn, behoort de constructie nog tot de oude tabaksschuur.De hanken zijn verwijderd. De tabaksschuur is ingericht als paardenstal. De bouwtekening behorend bij de vergunningaanvraag uit 1959 ("plan voor de bouw van een droogschuur voor tabak")is bewaard gebleven. Bij de vergunning werd als voorwaarde gesteld dat de wanden uit baksteen zoudenworden opgetrokken. Deze wanden zijn voorzien van betonnen elementen,zeer kenmerkend voor die tijd. Hierdoor heeft de schuur echter niet hettyperende uiterlijk van een tabaksschuur. Amerongen kent een lange geschiedenis van tabaksteelt die teruggaat tot de zeventiende eeuw. De zuidelijke helling van de heuvelrug bood een goed klimaat voor dezeuitheemse plant. De tabak werd aanvankelijk gebruiktals pruim- en pijptabak en vanaf de negentiende eeuw voor het dekblad van sigaren.

meer