Bekijken

Deze twee pilaarvormige Hollandse linden die tussen 1900 en 1910 geplant werden, zijn de stille getuigen dat hier vroeger een boerderij gestaan heeft. Boerderij 'Bovenplaats' stond op één van de oudste ontginningen in deze omgeving. Bovenplaats verloor zijn agrarische functie toen aan het eind van de 19de eeuw het bouwland met bomen werd ingeplant. De boerderij was onderdeel van landgoed Maarsbergen en werd vervolgens omgevormd zodat er twee dienstwoningen in pasten. Het pand raakte uiteindelijk vervallen en werd in de jarenzestig afgebroken. Deze lindenzijn echter blijven staan.

meer