Bekijken

In de omgeving van de Hoogstraat is eind jaren 70 van de vorige eeuween groep van maar liefst 12 grafheuvels ontdekt. Deze grafheuvel is daar één van. Grafheuvels zijn prehistorische monumenten, die al ruim 3000 jaar geleden werden opgeworpen om begraafplaatsen aan te geven. In eerste instantie waren dit voorname personen in de gemeenschap. Opvallend is dat de heuvels in de eeuwen na de oorspronkelijke aanleg nog in gebruik bleven voor het begraven van meerdere personen. De grafheuvels ontwikkelden zichtot plaatsen van verering en herinnering aan de voorouders, waar nabestaanden rituelen en ceremonieën uitvoerden. De groepgrafheuvels bij de Hoogstraat liggen in één lijn ten opzichte van elkaar. Dit kan komen doordat de monumenten vaak werdenaangelegd langs prehistorische routes en zo duidelijk zichtbare en herkenbarepunten in het landschap vormden. Bovendien werden de heuvels veelal op open plekken in het bos en heidevelden opgeworpen.

meer