Bekijken

In de omgeving van de Hoogstraat is eind jaren 70 een groep van maar liefst 12 grafheuvels ontdekt. Deze grafheuvel is daar één van. Grafheuvels zijn prehistorische monumenten, die al ruim 3000 jaar geleden werden opgeworpen om de begraafplaatsen van de voorname personen van de gemeenschap aan te geven. Opvallend is dat de heuvels in de eeuwenna de oorspronkelijke aanleg nog in gebruik bleven voor het begraven van andere personen. Hierdoor kon een grafheuvel nogflinkhoger en/of breder worden. Deze grafheuvel is wat lager dan de andere exemplaren in deze groep.Toch is hij, voor wie goed oplet makkelijk te herkennenin het bos. De groep grafheuvels bij de Hoogstraat liggen in één lijn ten opzichte van elkaar. Dit kan komen doordat de monumenten vaak werden aangelegd langs prehistorische routes. Bovendien werden de heuvels veelal op open plekken in het bos en heidevelden opgeworpen. Zo vormden ze duidelijk zichtbare en herkenbareplekken in het landschap.

meer