Bekijken

In de omgeving van de Hoogstraat is eind jaren 70 van de twintigste eeuween groep van maar liefst 12 grafheuvels ontdekt. Deze grafheuvel is daar één van. Grafheuvels zijn prehistorische monumenten, die al ruim 3000 jaar geleden werden opgeworpen om begraafplaatsen aan te geven. In eerste instantie waren dit de begraafplaatsen van voorname personen van de gemeenschap. Het valt echter op dat in de grafheuvels na de oorspronkelijke aanleg nog eeuwenlang begravingen en crematies werden bijgezet. In de jaren 30 is de heuvelin tweeën gesneden door de aanleg van een weg.Men waszich toen nog niet bewustvan de aard en archeologische waardevan deze heuvel. Er zijn helaas geen verhalen bekend over vondsten die bij deze gelegenheid zijn gedaan. De groep grafheuvels bij de Hoogstraat liggen in één lijn ten opzichte van elkaar. Dit kan komen doordat de monumenten vaak werden aangelegd langs prehistorische routes. Bovendien werden de heuvels veelal op open plekken in het bos en heidevelden opgeworpen. Zo vormden ze duidelijk zichtbare en herkenbareplekken in het landschap.

meer