Bekijken

In de Kaapsche bossen liggen een aantal grafheuvels bij elkaar. Grafheuvels zijn monumenten die duizenden jaren geleden werden opgeworpen. De oudste grafheuvels op de Utrechtse Heuvelrug zijn al 4000 jaar oud, maar de meesten werden aangelegd tussen 2000 en 800 voor Christus. De grafheuvels dienden als markeringen van begraafplaatsen van de voornaamste personen in de gemeenschap. Opvallend is dat ze vaak na de bouw nog eeuwenlang werden gebruikt om andere personen te begraven. Bij deze gelegenheden werden de heuvels vaak verhoogd of verbreed. We gaan ervanuit dat de grafheuvels een plaats van herinnering en verering van de voorouders waren voor de levende gemeenschap in de prehistorie. Mogelijk werden hier ook rituelen uitgevoerd. Deze heuvel ligtaaneen bospad ten noordoosten van de Woudenbergseweg. Vanaf dit bospad is deze heuvel prachtig te zien, omdat hier precies op een open plek in het bos is. In de prehistorie koos men er bewust voor om de grafheuvelsop open plekken aan te leggen, zoalsheidevelden. Ook lagende monumenten vaak langs prehistorische routes. Een grafheuvel herkennen in het landschap is tegenwoordig vaak een uitdaging. Vooral hier op de Utrechtse Heuvelrug kunnen heuvels ook op natuurlijke wijze ontstaan, doordat stuifzand geleidelijk ophoopt. Tegelijkertijd kan dit ook gebeuren op daadwerkelijke grafheuvels. De grafheuvel kan hierdoor bedolven raken onder het stuifzand en onherkenbaar worden. Om vast te stellen welke heuvel een grafheuvel is en welke niet, is een onderzoek door een deskundige nodig. Bij deze heuvel is dit gebeurd door middel van een booronderzoek en het graven van een sleuf. Door verticaal door de heuvel te boren, wordt in het grondmonster dat omhoog wordtgehaald de samenstelling van de heuvel zichtbaar. Zo kan onderzocht worden of de heuvel op natuurlijke wijze is ontstaan, of dat het wellicht door menselijk handelen is gemaakt. Een proefsleuf is een ondiepe, langwerpige kuil wat deskundigen een kijkje in het verleden biedt en laat zien hoe en wanneer een grafheuvel precies is ontstaan. De onderzoeken hebben in dit geval vastgesteld dat dit inderdaad een prehistorisch grafmonument is. Ten oosten van het bospad liggen nogtwee andere grafheuvels naast elkaar.

meer