Bekijken

In de Kaapsche bossen liggen een aantal grafheuvels bij elkaar. Grafheuvels zijn monumenten die duizenden jaren geleden werden opgeworpen. De oudste grafheuvels op de Utrechtse Heuvelrug zijn al 4000 jaar oud, maar de meesten werden aangelegd tussen 2000 en 800 voor Christus. De grafheuvels markeren de begraafplaatsen van de voornaamste personen in de gemeenschap. Opvallend is dat ze vaak na de bouw nog eeuwenlang werden gebruiktom andere personen te begraven.Bij deze gelegenheden werden de heuvels vaak verhoogd of verbreed. We gaan ervanuit dat de grafheuvels een plaats van herinnering en verering van de voorouders waren voor de levende gemeenschap in de prehistorie. Waarschijnlijk werden hier ook rituelen uitgevoerd. Deze grafheuvel ligt in een groepje van twee naast het bospad dat de Kaapsche bossen in leidt. Beide heuvels zijn laag, waardoor ze niet erg opvallen. Omdat de grafheuvels beschermde rijksmonumenten zijn, is alle bebossing op de heuvels verwijderd. Hierdoor zijn ze toch wat beter te herkennen. In de prehistorie zijn de grafmonumenten goed zichbare en herkenbare bakens in het landschap geweest.Men koos ervoor om de grafheuvels op open plekken in het bosaan te leggen, zoals heidevelden. Ook lagen de monumenten vaak langs prehistorische routes.

meer