Bekijken

Aan de Austerlitzeweg en de A12 bij Maarn in het Mollebos ligt een groepje van drie grafheuvels, die samen een beschermd rijksmonument vormen. Grafheuvels zijn millennia oude monumenten die zijn opgeworpen in de nieuwe steentijd en de bronstijd, tussen 2850 en 800 voor Christus. Ze werden gebouwd om de begraafplaatsen te markeren van voorname personen in de gemeenschap. Veel grafheuvels bleven nog eeuwenlang na hun aanleg in gebruikals begraafplaatsen.Hiervoor werden de monumenten vaak breder of hoger gemaakt. We gaan ervan uit dat de grafheuvels dienden als verering- en herinneringsplaats voor de voorouders van de levende, prehistorische gemeenschap. Sinds het fietspad langs deze weg is verlegd voor de bouw van het ecoduct zijn de drie grafheuvels helaas niet meer gemakkelijk te bezichtigen. Ten behoeve van de dieren is het gebied bovendien niet meer toegankelijk.

meer