Bekijken

In het Zuilensteinsche bos, opéén van de hoogste punten van de Utrechtse Heuvelrug, ligt een grafheuvel.Grafheuvels zijn monumenten uit de prehistorie. De monumenten werden al duizenden jaren geleden opgeworpen als markeringen van begraafplaatsen. Vaak waren de begravenen vooraanstaande personenin de gemeenschap. Grafheuvels werden gebouwdin de nieuwe steentijd en de bronstijd (circa 2850-800 voor Christus). Wanneer u het monumentvanaf het westen bekijkt springt het mooi in het oog. Vanaf het zuiden en het oosten is het grafmonument wat lastiger te herkennen. Voor veel grafheuvels geldt dat hun omgeving door de jaren heen veel is veranderd. Door grondmonsters te nemen en de aanwezige pollen en zaden te onderzoeken is het mogelijk om hetlandschap te reconstrueren zoals heteruit zag in de periode waarin de heuvels zijn ontstaan. De grafheuvels werdenopgeworpen op open plekken in het bos waar heide groeide.Deze grafheuvel ligt ook op een heideveld en geeft een goede indruk hoe grafheuvels in de bronstijd eruit moeten hebben gezien.

meer