Terug naar Zoekresultaten

Bekijken

Grafheuvels zijn monumenten die duizenden jaren geleden werden gebouwd om begraafplaatsen te markeren. De oudste grafheuvels op de Utrechtse Heuvelrug zijn al ruim 4000 jaar oud, maar het grootste deel is tussen 2000 en 800 voor Christus opgeworpen. Aanvankelijk werdende voornamepersonen uit de gemeenschap onder de heuvels begraven. Veel van degrafmonumentenblevenin de eeuwen na hun aanlegin gebruik voor hetbegraven van meerderepersonen in dezelfde heuvel. Diegenenmet een scherp oog zullen erin slagen om deze grafheuvel te spotten. Deze heuvel bevindt zich naast een klein bospaadje nabij de Hydeparklaan tussen Doorn en Driebergen-Rijsenburg. Zelfs vanaf dit pad moet je nog goed door de wildernis van takken en bomen heen kunnen kijken om hem goed te kunnen zien (Zie foto). Dit staat in sterk contrast met hoe de grafheuvels er in de prehistorie bij hebben gelegen. De bouwers kozen er bewust voor om deze op open plekken op te werpen, zoals open plekken in het bos en heidevelden. Zo vormden de grafheuvels goed zichtbare en herkenbare bakens in het landschap.Ook lagen veel grafheuvels langs prehistorische routes. Met de tijd zijn veel van de prehistorische landschappen erg veranderd door zowel natuurlijke oorzaken als door menselijk handelen, zoals het planten van bossen.

meer