Bekijken

Hier,nabij het Egelmeer ten zuidwesten van Veenendaal, ligt een grafheuvel. Grafheuvels zijn grafmonumenten uit de prehistorie. De monumenten werden duizenden jaren geleden opgeworpen als markeringen van begraafplaatsen. Vaak werden hier de meer vooraanstaande mensen van de gemeenschap begraven. De meeste heuvels stammen uit de nieuwe steentijd en de bronstijd, tussen 2850 en 800 voor Christus.In de eeuwen nadat ze werden aangelegd zijn de heuvels herhaaldelijk gebruikt als begraafplaats voor anderepersonen.Op deze manier kon zo'n heuvel nog flink groeien en veranderen. Ook lijkt het erop dat men rituelen uitvoerde bij deze heuvels. Duidelijk is dat het de bedoeling van de bouwers is geweest om de grafheuvels een monumentaal karakter te geven; om ze te laten prijken in het landschap. Ze ontwikkelden zich als een plek van verering en herinnering aan de voorouders. In gevallen zoals deze hebben de herinneringsplaatsen de tand des tijds goed doorstaan, waardoor ook wij met behulp van deze monumenten kunnen terugkijken naar ons verleden. Een grafheuvel kan veel verschillende vormen aannemen. In dit gebied gaat het vooral om relatief lage, ronde heuvels. Vaak waren ze omringd met een palenkrans of een greppeltje. Dit zou men gedaan kunnen hebben om de wereld van de doden gescheiden te houden van de wereld van de levenden. Een grafheuvel herkennen in het landschap is tegenwoordig vaak een uitdaging. Vooral hier op de Utrechtse Heuvelrug kunnen heuvels ook op natuurlijke wijze ontstaan, doordat stuifzand geleidelijk ophoopt. Tegelijkertijd kan dit ook gebeuren op daadwerkelijke grafheuvels. De grafheuvel kan hierdoor bedolven raken onder het stuifzand en onherkenbaar worden. Om vast te stellen welke heuvel een grafheuvel is en welke niet, is een onderzoek door een deskundige nodig. Bij deze heuvel is dit gebeurd door middel van een booronderzoek en het graven van een proefsleuf. Door verticaal door de heuvel te boren, wordt in het grondmonster dat omhoog wordtgehaald de samenstelling van de heuvel zichtbaar. Zo kan onderzocht worden of de heuvel op natuurlijke wijze is ontstaan, of dat het wellicht door mensen is gemaakt. Soms is een boring niet genoeg en is het nodig een kijkgaatje, ook wel proefsleuf genoemd, in de heuvel te maken. Deskundigen kunnen zo onderzoeken hoe en wanneer de heuvel precies is ontstaan. De onderzoeken hebben in dit geval vastgesteld dat dit inderdaad een prehistorisch grafmonument is.

meer