Bekijken

Ten zuidwesten van Veenendaal ligt een grafheuvel. Grafheuvels zijn prehistorische grafmonumenten dieduizenden jaren geleden werdenopgeworpenter markering van een begraafplaats. De oudste grafheuvels op de Utrechtse heuvelrug zijn al ruim 4000 jaar oud, maar de meesten werden opgeworpen in de periode tussen 2000 en 800 voor Christus. Vaak werden hier de meer vooraanstaande personen van de gemeenschap begraven. Opvallend is dat de grafheuvels nog eeuwen nadat zij zijn aangelegd nogmaals werden geopend om hier meerdere crematies of begravingen bij te zetten. Op deze manier kon zo'n heuvel nog flink groeien en veranderen. Ook lijkt het erop dat men rituelen uitvoerden bij deze heuvels. Duidelijk is dat het de bedoeling van de bouwers is geweest om de grafheuvels een monumentaal karakter te geven; om ze te laten prijken in het landschap. Ze ontwikkelden zich als een plek van verering en herinnering aan de voorouders. In gevallen zoals deze hebben deplekken van herinneringde tand des tijds goed doorstaan, waardoor ook wij met behulp van deze monumenten kunnen terugkijken naar ons verleden. Een grafheuvel kan veel verschillende vormen aannemen. In dit gebied gaat het vooral om relatief lage, ronde heuvels. Vaak waren ze omringd met een palenkrans of een greppeltje. Dit zou men gedaan kunnen hebben om de wereld van de doden gescheiden te houden van de wereld van de levenden.

meer