Terug naar Zoekresultaten

Bekijken

In 1999 waren er bouwplannen in de omgeving van de Mesdaglaan. Naar aanleiding hiervan werd de ligging van een mogelijkegrafheuvel in deze omgeving gemeld, die bedreigd zou kunnen worden door de nieuweplannen. Grafheuvels zijn grafmonumenten die werden gebouwd in de late steentijd en de bronstijd, tussen 2850 en 800 voor Christus. Ze waren bedoeld als grafmarkeringen en ontwikkelden zich als plaatsen van herinnerings- en vereringvoor de voorouders. Soms is het moeilijk te zien of een heuvel door mensen is opgeworpen of op natuurlijke wijze is ontstaan. Vooral in gebieden zoals de Utrechtse Heuvelrug kan dit een uitdaging zijn. Veel stuifzand wordt door de wind meegenomen. Over de jaren heen kan dit stuifzand de omgeving compleet veranderen. Heuvels kunnen ontstaan die verward kunnen worden met echte grafheuvels, of grafheuvels kunnen bedolven raken onder het stuifzand, waardoor ze niet langer duidelijk te herkennen zijn. Om hier een beter inzicht in te krijgen, moet er deskundig onderzoek plaatsvinden. Dit geval heeft er een booronderzoek plaatsgevonden. Bij zo'n onderzoek wordt een boor verticaal door de heuvel gestoken, waarna de opgeboordegrondbestudeerd wordtop inhoud en samenstelling. Aan de grondlagen is te zien op welke manier de heuvel is gevormd. Uit dit onderzoek is geblekendat we hier inderdaad met een echte grafheuvel te maken hebben.

meer