Terug naar Zoekresultaten

Bekijken

Bij het kruispunt tussen de Veenseweg en de Hooiweg in het Amerongsche bos ligt een grafheuvel. Grafheuvels werden duizenden jaren geleden opgeworpen ter markering van een begraafplaats. De oudste grafheuvels op de heuvelrug zijn meer dan 4000 jaar oud, maar de meesten zijn gebouwd tussen 2000 en 800 voor Christus. In eerste instantie markeerden de grafmonumenten de begraafplaatsen van de meer vooraanstaande personen van de gemeenschap. In de eeuwen die daarop volgden werden vaak nog andere personen in dezelfde grafheuvel begraven. Bij deze gelegenheden werden de heuvels vaak een stuk verhoogd en verbreed. We gaan ervanuit dat de grafheuvels een plaats van herinnering en verering van de voorouders waren voor de levende gemeenschap in de prehistorie. Een grafheuvel herkennen in het landschap is tegenwoordig vaak een uitdaging. Vooral hier op de Utrechtse Heuvelrug kunnen heuvels ook op natuurlijke wijze ontstaan, doordat stuifzand geleidelijk ophoopt. Tegelijkertijd kan dit ook gebeuren op daadwerkelijke grafheuvels. De grafheuvel kan hierdoor bedolven raken onder het stuifzand en onherkenbaar worden. Om vast te stellen welke heuvel een grafheuvel is en welke niet, is een onderzoek door een deskundige nodig. Bij deze heuvel is dit gebeurd door middel van een booronderzoek en het graven van een sleuf. Door verticaal door de heuvel te boren, wordt in het grondmonster dat omhoog wordtgehaald de samenstelling van de heuvel zichtbaar. Zo kan onderzocht worden of de heuvel op natuurlijke wijze is ontstaan, of dat het wellicht door mensen is opgeworpen. Soms is een boring niet voldoende en is het nodig om een kijkgaatje, ook wel een proefsleuf genoemd, in de heuvel te maken. De onderzoeken hebben aangetoond dat dit inderdaad een prehistorisch grafmonument is.

meer