Terug naar Zoekresultaten

Bekijken

In de Kaapsche bossen liggen een aantal grafheuvels bij elkaar. Grafheuvels zijn monumenten die duizenden jaren geleden werden opgeworpen. De oudste grafheuvels op de Utrechtse Heuvelrug zijn al 4000 jaar oud, maar de meesten werden aangelegd tussen 2000 en 800 voor Christus. De grafheuvels markeren de begraafplaatsen van de voornaamste personen in de gemeenschap. Opvallend is dat ze vaak na de bouw nog eeuwenlang werden gebruikt voor het begraven van andere personen. Bij deze gelegenheden werden de heuvels vaak verhoogd of verbreed. We gaan ervanuit dat de grafheuvels een plaats van herinnering en verering van de voorouders waren voor de levende gemeenschap in de prehistorie. Mogelijk werden hier ook rituelen uitgevoerd. Deze grafheuvel ligt vlakbij de "ingang"van de Kaapsche bossen vanaf de Leersumsestraatweg.Wie vanuit het oosten het bospad afloopt zal hem al vanaf een afstandje kunnen zien. De heuvel is vrij hoog en op de helling van de heuvel groeit een boom. Een grafheuvel herkennen in het landschap is tegenwoordig vaak een uitdaging. Vooral hier op de Utrechtse Heuvelrug kunnen heuvels ook op natuurlijke wijze ontstaan, doordat stuifzand geleidelijk ophoopt. Tegelijkertijd kan dit ook gebeuren op daadwerkelijke grafheuvels. De grafheuvel kan hierdoor bedolven raken onder het stuifzand en onherkenbaar worden. Om vast te stellen welke heuvel een grafheuvel is en welke niet, is een onderzoek door een deskundige nodig. Bij deze heuvel is dit gebeurd door middel van een booronderzoek en het graven van een proefsleuf. Door verticaal door de heuvel te boren, wordt in het grondmonster dat omhoog wordtgehaald de samenstelling van de heuvel zichtbaar. Zo kan onderzocht worden of de heuvel op natuurlijke wijze is ontstaan, of dat het wellicht door mensen is gemaakt. Soms is een boring niet genoeg en is het nodig een kijkgaatje, ook wel proefsleuf genoemd, in de heuvel te maken. Deskundigen kunnen zo onderzoeken hoe en wanneer de heuvel precies is ontstaan. De onderzoeken hebben in dit geval vastgesteld dat dit inderdaad een prehistorisch grafmonument is.

meer