Bekijken

Bij de provinciale weg ten noorden van Doorn ligt een grafheuvel. Grafheuvels zijn grafmonumenten uit de prehistorie. De monumenten werden duizenden jaren geleden opgeworpen als markeringen van begraafplaatsen. Vaak werden hier de meer vooraanstaande personen van de gemeenschap begraven. De meeste heuvels stammen uit de nieuwe steentijd en de bronstijd, tussen 2850 en 800 voor Christus. Opvallend is dat de grafheuvels nog eeuwen nadat zij zijn aangelegd nogmaals werden geopend om hier meerdere crematies of begravingen bij te zetten. Op deze manier kon zo'n heuvel nog flink groeien en veranderen. Ook lijkt het erop dat men rituelen uitvoerde bij deze heuvels. Duidelijk is dat het de bedoeling van de bouwers is geweest om de grafheuvels een monumentaal karakter te geven; om ze te laten prijken in het landschap. Ze ontwikkelden zich als een plek van verering enherinnering aan de voorouderen. In gevallen zoals deze hebben deze herinneringsplaatsen de tand des tijds goed doorstaan, waardoor ook wij met behulp van deze monumenten kunnen terugkijken naar ons verleden. Een grafheuvel kan veel verschillende vormen aannemen. In dit gebied gaat het vooral om relatief lage, ronde heuvels. Vaak waren ze omringd met een palenkrans of een greppeltje. Dit zou men gedaan kunnen hebben om de wereld van de doden gescheiden te houden van de wereld van de levenden. Een grafheuvel herkennen in het landschap is tegenwoordig vaak een uitdaging. Vooral hier op de Utrechtse Heuvelrug kunnen heuvels ook op natuurlijke wijze ontstaan, doordat stuifzand geleidelijk ophoopt. Tegelijkertijd kan dit ook gebeuren op daadwerkelijke grafheuvels. De grafheuvel kan hierdoor bedolven raken onder het stuifzand en onherkenbaar worden. Om vast te stellen welke heuvel een grafheuvel is en welke niet, is een onderzoek door een deskundige nodig. Bij deze heuvel is dit gebeurd door middel van een booronderzoek en het graven van een sleuf. Door verticaal door de heuvel te boren, wordt in het grondmonster dat omhoog wordtgehaald de samenstelling van de heuvel zichtbaar. Zo kan onderzocht worden of de heuvel op natuurlijke wijze is ontstaan, of dat het wellicht door menselijk handelen is gemaakt. Het onderzoek heeft in dit geval bevestigd dat dit inderdaad een echte grafheuvel is.

meer