Terug naar Zoekresultaten

Bekijken

Dit is de meest oostelijke grafheuvel van het groepje van drie dat aan de bosweg is gelegen. Grafheuvels zijn monumenten die duizenden jaren werden gebouwd en als grafmarkeringen dienden. De meeste heuvels werden gebouwd en gebruikt in de nieuwe steentijd en de bronstijd, zo tussen 2580 en 800 voor Christus. Vaak werden de grafheuvels nog decennia- of zelfs eeuwenlang gebruikt voor het plaatsen van meerdere graven, bijgiften en het uitvoeren van rituelen. Op de Utrechtse Heuvelrug zijn velen nog goed zichtbaar in het landschap. In een van de drie heuvels is bovendien een pottenscherf ontdekt. De scherf behoorde tot een pot van het zogenoemde Drakenstein-aardewerk. Dit type aardewerk kwam in de bronstijd voor in dit gebied, tussen 1800 en 1100 voor Christus. Typerend aan dit keramiek zijn grove, tonvormige potten met simpele decoraties. Zo zijn ze vaak versierd met een dikke rand onderaan de hals van de pot, waarin vaak diepe nagelindrukken zijn gemaakt.

meer