Terug naar Zoekresultaten

Bekijken

Tussen Amerongen en Elst bevindt zich een gebied met een millennia oude geschiedenis. Dit terrein van 12 hectare groot, wat nu gedeeltelijk is bebost en gedeeltelijk wordt gebruikt als akkerland, is vroeger in verschillende perioden al bewoond geweest. De bewoning op dit terrein lijkt te zijn begonnen in de late steentijd, vanaf 2500 voor Christus. Toen werden hier grafheuvels opgeworpen, waarin personen werden begraven die waarschijnlijk een vooraanstaande positie hebben gehad in de gemeenschap. Op deze plek ligt zo'n grafheuvel. In de eeuwen na de oorspronkelijke aanleg werden de heuvels vaak nog gebruikt voor het begraven van andere personen in dezelfde heuvel. Vaak werden de heuvels bij deze gelegenheden een stuk verbreed of verhoogd. Andere aanwijzingen voor de prehistorische bewoning hier zijn de restanten van raatakkers uit de bronstijd en de ijzertijd.Vanaf ongeveer 1100 voor Christushebben de boeren het land eeuwenlangop dezelfde wijze bewerkt. Door het landherhaaldelijk te ploegen zijn er lage walletjesrond deze akkers ontstaan. De akkers werden periodiek verplaatst, om te voorkomen dat de grond uitgeput zou raken.Het resultaat hiervan is een uitgestrekt akkersysteem, waarbij de akkers en de wallendie door de eeuwen heen zijn gebruikt nog steeds zichtbaar zijn. Als u goed kijkt, kunt u ze misschien ook herkennen in de omgeving. Vroeger werden deze akkersystemen 'celtic fields'genoemd, maar omdat de boerenhier weinig te maken hebben gehad met de Kelten noemen we ze nu prehistorische raatakkers. De boerenfamilieswoonden met hun veein houten boerderijen bij hun akkers.

meer