Bekijken

In de Kaapse bossen, nabij Huis te Maarn ligt een grafheuvel. Grafheuvels zijn prehistorische monumenten die duizenden jaren geleden werden opgeworpen om begraafplaatsen te markeren. De oudste grafheuvels op de Utrechtse Heuvelrug zijn wel 4000 jaar oud, maar de meesten werden in de periode tussen 2000 en 800 voor Christus aangelegd. In eerste instantie markeerden de grafmonumenten de begraafplaatsen van vooraanstaande personen uit gemeenschap, maar in de eeuwen daarna werden de heuvels vaak nog gebruikt voor het begraven van meerdere personen. Wanneer dit gebeurde werd de heuvel vaak een stuk verbreed of verhoogd. We gaan ervanuit dat de grafheuvels een plaats van herinnering en verering van de voorouders waren voor de levende gemeenschap in de prehistorie. Een grafheuvel herkennen in het landschap is tegenwoordig vaak een uitdaging. Vooral hier op de Utrechtse Heuvelrug kunnen heuvels ook op natuurlijke wijze ontstaan, doordat stuifzand geleidelijk ophoopt. Tegelijkertijd kan dit ook gebeuren op daadwerkelijke grafheuvels. De grafheuvel kan hierdoor bedolven raken onder het stuifzand en onherkenbaar worden. Om vast te stellen welke heuvel een grafheuvel is en welke niet, is een onderzoek door een deskundige nodig. Bij deze heuvel is dit gebeurd door middel van een booronderzoek en het graven van een sleuf. Door verticaal door de heuvel te boren, wordt in het grondmonster dat omhoog wordtgehaald de samenstelling van de heuvel zichtbaar. Zo kan onderzocht worden of de heuvel op natuurlijke wijze is ontstaan, of dat het wellicht door menselijk handelen is gemaakt. Een proefsleuf is een ondiepe, langwerpige kuil wat deskundigen een kijkje in het verleden biedt en laat zien hoe en wanneer een grafheuvel precies is ontstaan. De onderzoeken hebben in dit geval vastgesteld dat dit inderdaad een prehistorisch gramonument is.

meer