Bekijken

Litho van het grafmonument van Jacob van Campen in de Sint-Joriskerk te Amersfoort. Het onderschrift luidt: D'aarts bouheer uyt de stam/Van Kampen rust hieronder/die t'raedhuys t'Amsterdam/gebout heeft t'achste wonder/Iacob van Kampen/obiit [gestorven] 13 septemb. 1657. Gepubliceerd in Bouwkundige Bijdragen XVI, kol. 30. Van Campen was de architect van het stadhuis op de Dam, tegenwoordig het Paleis op de Dam.

Instelling Museum Flehite
Collectie Museumobjecten
Deelcollectie Museumobjecten Museum Flehite
Objectnummer 1000-790
meer