Bekijken

Kaart van de provincie Utrecht. De wegen rondom Amersfoort tot Rhenen zijn rood ingekleurd. Schaal 1:120.000. Eerste druk.

Provincie Utrecht

Instelling Museum Flehite
Collectie Museumobjecten
Deelcollectie Museumobjecten Museum Flehite
Objectnummer 1001-434
meer