Bekijken

Kaart van de Provinciale Waterstaat van Utrecht. De gemeentegronden zijn in kleur aangegeven. Schaal 1:100.000.

Provincie Utrecht

Instelling Museum Flehite
Collectie Museumobjecten
Deelcollectie Museumobjecten Museum Flehite
Objectnummer 1001-437
meer