Bekijken

Kaart van de Provincie Utrecht met rijkswegen en overige wegen. Schaal 1:200.000.

Provincie Utrecht

Instelling Museum Flehite
Collectie Museumobjecten
Deelcollectie Museumobjecten Museum Flehite
Objectnummer 1001-442
meer