Bekijken

Kaart van de Provincie Utrecht, blad 1. Reproductie naar een kaart van Corn. Anthonisz. Hornhovius, 1599.

Provincie Utrecht

Instelling Museum Flehite
Collectie Museumobjecten
Deelcollectie Museumobjecten Museum Flehite
Objectnummer 1001-453-1
meer