Bekijken

Gravure (prent) van Willem IV, lijkstatie in Delft getiteld: "Vertooning der Lykstatie van zyne Doorluchtigste Hoogheid, Prins Willem den IVden, op de Groote Markt te Delft".

Vertooning der Lykstatie van zyne Doorluchtigste Hoogheid, Prins Willem den IVden...

Instelling Museum Flehite
Collectie Museumobjecten
Deelcollectie Museumobjecten Museum Flehite
Objectnummer 1002-783
meer

meer voorwerpen van Vertooning der Lykstatie van zyne Doorluchtigste Hoogheid, Prins Willem den IVden...