Bekijken

Spotprent Verclaringhe van den Gouden Blaes-balck op de machtsstrijd tussen Maurits en Oldenbarnevelt.

Verclaringhe van den Gouden Blaes-balck

Instelling Museum Flehite
Collectie Museumobjecten
Deelcollectie Museumobjecten Museum Flehite
Objectnummer 1002-894
meer