Bekijken

Gravure: De weduwe van Oldenbarnevelt smeekt prins Maurits om genade voor haar zoon. In dit geval ging het om Reinier in 1623. Dit exemplaar mist de stroken met versiering opzij van 1002-864.

De weduwe van van Oldenbarneveld ...

Instelling Museum Flehite
Collectie Museumobjecten
Deelcollectie Museumobjecten Museum Flehite
Objectnummer 1002-899
meer