Bekijken

Affiche met opschrift: Wie Wasser von Klippe, concert, muziek uit de Romantiek. Kamerkoor Amerconsort, Sint-Franciscus Xaveriuskerk, Amersfoort.

Concert Romantiek

Instelling Museum Flehite
Collectie Museumobjecten
Deelcollectie Museumobjecten Museum Flehite
Objectnummer 1007-117
meer